Menu

Γνωστοποίηση προκήρυξης οριζοντίων θέσεων ευθύνης των Υπουργείων

Εγκύκλιος

Προκήρυξη

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 12:12

Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών

Σας γνωστοποιούμε το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 2016-17» που αφορά στις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στην υπηρεσία μας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 3 του ΠΔ50/1996 (ΦΕΚ45/08-03-1996, τ. Α΄).

Έντυπο Αμοιβαίας Μετάθεσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Μαΐου 2017 08:55

Προσκλήσεις για ένταξη σε Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2017-2018

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πλην Μουσικών) 2017-2018

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.A.E. 2017-2018

Υ.Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2017-2018

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 12:32

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που
ανήκουν οργανικά στην Π.Ε. Μεσσηνίας, ότι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής
μας http://dipe.mes.sch.gr/ έχει αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας μονάδων
μεταθέσεων για βελτίωση θέσης/οριστικής τοποθέτησης.

Ευχαριστούμε.

Καλή Ανάσταση.

Δ/νση Π.Ε. Μεσσηνίας

Σύνδεσμος πίνακα:
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2016-05-26-09-00-19/2016-05-26-09-10-01/240-pinakas-metatheseon-entos-12-4-2017

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 15 Απριλίου 2017 10:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  1. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ     
  2. ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 15 Απριλίου 2017 10:56

3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Κενές οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 14:44

Ηλεκτρονική Εγγραφή στον ΟΠΣΥΔ

-03-2017 ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ, με τα οποία ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ., σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες σας οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την παραλαβή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και την καταχώρισή τους στα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για ειδικότερες πληροφορίες επί του θέματος σας παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ, ενώ σας επισυνάπτουμε και τα Παραρτήματα που έχουν αναρτηθεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισημαίνονται τα κάτωθι, αναφορικά με τα προς καταχώριση στην παρούσα φάση πεδία:

1. Η καταχώριση τίτλων σπουδών (στην καρτέλα "Σπουδές/Προσόντα") και Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών τίτλων Ειδικής Αγωγής ή Σχολικής Ψυχολογίας (στην καρτέλα "Προσόντα Ειδικής Αγωγής") γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες σας (ήτοι χωρίς τη δυνατότητα απομακρυσμένης σχετικής καταχώρισης από την πλευρά του υποψηφίου), κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Η καταχώριση των πεδίου "Ιθαγένεια" (και "Ημερομηνία Ιθαγένειας") (στην υποενότητα "Προσωπικά" της καρτέλας "Προσωπικά Στοιχεία") και των πεδίων "Ελληνομάθεια", "Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας", "Παιδαγωγική Κατάρτιση" και "Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης" (στην υποενότητα "Λοιπά στοιχεία" της καρτέλας "Προσωπικά Στοιχεία") γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες σας, κατόπιν προσκόμισης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι τα τρια πρώτα εκ των τεσσάρων στοιχείων της υποενότητας "Λοιπά στοιχεία" ενδέχεται να συμπληρώνονται αυτόματα από το ΟΠΣΥΔ, κατόπιν καταχώρισης του βασικού τίτλου σπουδών από πλευράς σας, οπότε δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.

3.  Μολονότι τα υπόλοιπα πεδία της καρτέλας "Προσωπικά Στοιχεία" (π.χ. "Μητρώνυμο", "Φύλο", "Τύπος Ταυτότητας", "ΑΔΤ", "Ημερομηνία Γέννησης" κ.τ.λ.) δύναται να καταχωρίζονται απευθείας από τον υποψήφιο παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τα καταχωρισμένα στοιχεία (βάσει του δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου που σας προσκομίζουν για την ταυτοποίησή τους), προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο λανθασμένης καταχώρισης από πλευράς τους και υποβολής μεταγενέστερου αιτήματος για την τροποποίησή τους.

4. Όλα τα προσκομισθέντα/υποβληθέντα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρούσα διαδικασία (πτυχία, βεβαιώσεις ΔΟΑΤΑΠ κτλ) διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία σας για ενδεχόμενη μελλοντική αποστολή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στις αρμόδιες υπηρεσίες. [Επί του θέματος θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.]

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 14:27

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 12:26

Σελίδα 4 από 77

Καλωσόρισμα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Τσαλικίδης Νικόλαος και οι συνεργάτες του σας καλωσορίζουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Επιστολή Δ/ντη Εκπαίδευσης

Κύριες επιλογές

Menu
Go to top