Ημερίδα "Πρόληψη της Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού"

Πνευματικό κέντρο Γιαννιτσών
Παρασκευή 28-2-2014, ώρα 11:00. Θα αναρτηθεί υλικό από την ημερίδα σύντομα.

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014 16:10

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά από ενστάσεις και μετά από τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 11:42

Κατάλογος μορίων μετατιθέμενων

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 09:30

Μεταθέσεις - Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτίωση θέσης - Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική  τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της περιοχής μετάθεσης Πέλλας, καθώς και οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, να υποβάλλουν από 29-07-2014 μέχρι  και 04-08-2014(προθεσμία 5 ημερών , άρθρο 13 παραγ. 7 του Π.Δ 100) δήλωση, στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγράφουν, κατά σειρά προτίμησης, μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

                 Οι πίνακες με τις κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης Πέλλας, καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των εκπ/κών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης. Επίσης έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  dipe.pel.sch.gr. Στις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων μπορούν να συμπεριληφθούν εκτός των οργανικών κενών και τα κενά εκείνα που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.  

                 Οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, και έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση  στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης και τα σχετικά δικαιολογητικά.

                 Οι δηλώσεις τοποθέτησης των εκπ/κών που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Πέλλας, μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο ΠΥΣΠΕ Ν. Πέλλας, Εγνατίας 91, 58200 ‘Εδεσσα, τηλ. 2381023261,  είτε να σταλούν στο FΑΧ:  2381023257, για αυτούς που βρίσκονται μακριά.

                 Στην τελευταία περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν έγκαιρα οι πρωτότυπες δηλώσεις.

Να λάβει γνώση όλο το προσωπικό, με ευθύνη των διευθυντών και των προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Έγγραφο ΔΠΕ Πέλλας      

Οργανικά κενά ΠΥΣΠΕ Πέλλας

Δήλωση προτιμήσεων Οριστικής τοποθέτησης

Δήλωση προτιμήσεων Βελτίωσης θέσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 19:49

Πλήρωση κενωθείσας θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.3848/2010 για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του Διευθυντή του 7/θ Δ.Σ. Προμάχων (λόγω συνταξιοδότησης), αυτή παραμένει κενή.

              Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις στις κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων τοποθετούνται εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄ με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπ/κούς που ανήκουν οργανικά α) στην ίδια σχολική μονάδα, β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του οικείου ΠΥΣΠΕ. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, οι εκπ/κοί που ήδη ασκούν καθήκοντα διευθυντή δε συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, ούτε μετατίθενται στις κενούμενες  θέσεις. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές τοποθετούνται και ασκούν τα καθήκοντά τους για  ένα σχολικό έτος.    

                     Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων (παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010), με βαθμό Δ΄και οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον μπορούν να υποβάλουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς το ΠΥΣΠΕ διά του Διευθυντή Εκπαίδευσης, το αργότερο έως την Δευτέρα 04-08-2014. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και εκπαιδευτικοί με βαθμό Ε΄και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

  Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 19:37

Σελίδα 1 από 27

Καλωσόρισμα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Τσαλικίδης Νικόλαος και οι συνεργάτες του σας καλωσορίζουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Go to top