Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2013-2014

Αρ. Πρωτ. 37028/Γ6 - Μαρούσι, 15/3/2013

Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο τον πίνακα οργανικών κενών για τις μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολ. έτος 2013-2014, σύμφωνα με τα απαντητικά έγγραφα, στο παραπάνω σχετικό, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετικά έγγραφα: Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2013

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:34

Διευκρινίσεις του υπουργείου παιδείας για τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου

Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στο υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την Παραμονή της Εθνικής Εορτής (24η Μαρτίου) ο Διευθυντής Σπουδών ΠΕ Κώστας Παπαχρήστος , απέστειλε σήμερα στα σχολεία τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα σχολεία που λειτουργούν ολοήμερα τμήματα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα Προεδρικά Διατάγματα 200/1998 και 201/1998.

2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.

3. Την Παραμονή της Εθνικής Εορτής λειτουργεί μόνο η Πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος.

4. Η χρονική διάρκεια και ο τρόπος εορτασμού των εκδηλώσεων καθορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.

5. Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 07:52

21η Μαρτίου - Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού

Μαρούσι, 13- 03 - 2013 Αριθ. Πρωτ.: 35585/Γ1

Η 21η Μαρτίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Η Ημέρα αυτή θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για την εκπαίδευση να ενισχύσει τις δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και την αποτροπή φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων μέσα στη σχολική κοινότητα. Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να διαμορφώνει συνθήκες που να προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 08:14

Διαβάστε περισσότερα: 21η Μαρτίου - Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 1016/29-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΛ9-0Φ0) εγγράφου της Υπηρεσίας σχετικά με την υλοποίηση της Α’ και Β ́ φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, σας γνωρίζουμε ότι η Α’ και Β ́ φάση επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από τα κατά τόπους ΠΕΚ και τα εξακτινωμένα τμήματά τους στο αμέσως προσεχές διάστημα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο από εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 07:44

e-yliko

Από τη σελίδα e-yliko μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υλικό και προγράμματα που είναι χρήσιμα σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και σε νέα της εκπαίδευσης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 18:19

Προσβασιμότητα ατόμων με δυσκολίες όρασης

Προσβασιμότητα του Ιστού σημαίνει δυνατότητα χρήσης του Ιστού και από άτομα με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, προσβασιμότητα του Ιστού σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με τον Ιστό καθώς και ότι μπορούν να συνεισφέρουν με τη σειρά τους περιεχόμενο στον Ιστό. Επιπρόσθετα, η προσβασιμότητα του Ιστού ωφελεί και άλλους χρήστες, όπως τα γηραιότερα άτομα (older people), των οποίων οι ικανότητες μεταβάλλονται λόγω της γήρανσης.

Η προσβασιμότητα του Ιστού περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στον Ιστό, όπως αναπηρίες όρασης, ακοής, ομιλίας καθώς και σωματικές, νοητικές και νευρολογικές αναπηρίες. Το έγγραφο "Ο τρόπος χρήσης του Ιστού από άτομα με αναπηρία"(different disabilities affect Web use) περιγράφει πώς οι διάφορες αναπηρίες επηρεάζουν τη χρήση του Ιστού και περιλμβάνει σενάρια χρήσης του Ιστού από άτομα με αναπηρία (scenarios of people with disabilities using the Web).

Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης έχει δυνατότητα αλλαγής χρωματικού συνδυασμού και μέγεθους γραμμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του διεθνούς οργανισμού w3 (http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#usage)

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 08:19

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014

Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, προσαυξημένος έως και κατά 50%. Αν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δε συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 07:38

Διαβάστε περισσότερα: Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014

Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Κατά το σχολικό έτος 2011-12, θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 188 πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια). Κατά την πιλοτική εφαρμογή, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα ανατροφοδοτούνται από την εκπαιδευτική πράξη ώστε να εμπλουτισθούν και να βελτιωθούν όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Στην διεύθυνση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει αναρτηθεί υλικό το οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε και να ενημερωθείτε για τις επικείμενες αλλαγές στις πρόγραμμα σπουδών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 07:30

Διαβάστε περισσότερα: Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών

Νέα έκδοση των εκπαιδευτικών λογισμικών «Ιδεοκατασκευές» και «Αβάκιο (e-slate)»

Από τη σελίδα e-yliko: http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=190

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τη νεότερη έκδοση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ιδεοκατασκευές»
Επειδή το παραπάνω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν μόνο για σχολική χρήση, το κατέβασμά του γίνεται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο της κάθε σχολικής μονάδας.
Υποσημείωση: Πριν το κατέβασμα του λογισμικού, βασική προϋπόθεση είναι η εγγραφή της σχολικής μονάδας στην Εκπαιδευτική Πύλη, διαδικασία απλή για την οποία απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Επίσης, από την παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση 2011 του λογισμικού Αβάκιο – E-slate:

http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/Material/eslate2/E-Slate_setup_2_1_0.exe

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013 10:27

Αναγνώριση αρχείων Office 2007 από το Office 2000/2003

Στην ενότητα Downloads προστέθηκε πρόγραμμα αναγνώρισης αρχείων Microsoft WORD και EXCEL 2007 από το Microsoft WORD και EXCEL 2000 και 2003 (πηγή Microsoft)

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013 10:41

Η Διεύθυνση ΠΕ Πέλλας τώρα και στο Twitter

Από σήμερα η Διεύθυνση ΠΕ Πέλλας συμμετέχει ενεργά και στα κοινωνικά δίκτυα με νέο λογαριασμό στο twitter.

Η διεύθυνση του νέου λογαριασμού είναι http://twitter.com/dipepell και για να εγγραφείτε απατεί επιβεβαίωση.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 10:10

Συμπληρωματικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

Συμπληρωματικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των δύο (2) εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, που διορίζονται σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013 από τον πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008, σε συνέχεια της αριθμ. 161432/Δ2/20-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΕ9-ΒΡ9) συμπληρωματικής εγκυκλίου.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίζονται, από Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 έως και Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013.

Για τον πίνακα με τα ονόματα πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 12:20

Μεταθέσεις 2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 Εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το σχολικό έτος 2012-2013, η Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Κατεβάστε την εγκύκλιο, τον πίνακα μορίων από περιοχή σε περιοχή και τονπίνακα για τα διαπολιτισμικά σχολεία

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 12:36

Σελίδα 88 από 88

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top