ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ06 σύμφωνα με την με αριθμ. 27 /20-09-2013 Πράξη του Π.ΥΣ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:57

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ11 σύμφωνα με την με αριθμ.26 /17-09-2013 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:51

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 σε Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με την με αριθμ. 27 /20-09-2013 Πράξη του Π.ΥΣ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:46

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Ανακοινώνονται οι συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 με την αριθμ. 27 /20-09-2013 Πράξη του Π.ΥΣ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:42

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70-Δασκάλων που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πέλλας να κάνουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σήμερα 20-09-2013 για τα εναπομείναντα λειτουργικά κεν'α αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ Πέλλας ή με fax στο 2381023257.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 05:58

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ32

Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ32 που μετατάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο ΠΕ05 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο ΠΕ32 πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 18:48

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 να κατεβάσουν το αρχείο με τις προσωρινές τοποθετήσεις για να ενημερωθούν για την σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται και να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση, αύριο Δευτέρα 16-9-2013..

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο φύλο εργασίας ΔΙΑΘΕΣΗ να προσέλθουν αύριο Δευτέρα 16-9-2013 και ώρα 7.30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας.

Κατεβάστε το αρχείο των τοποθετήσεων κάνοντας κλικ εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 18:10

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοινώθηκε ο πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών πληροφορικής από την Διεύθυνση ΠΕ Πέλλας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κατεβάσουν τον σχετικό πίνακα από εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 21:23

Αποσπάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών σε ΣΜΕΑΕ

Καλούνται οι Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης σε μονάδες ΣΜΕΑΕ του ΠΥΣΠΕ Πέλλας, (δηλαδή διαθέτουν Τίτλο Σπουδών ή Προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ), να καταθέσουν αν επιθυμούν, αίτηση απόσπασης στις αντίστοιχες μονάδες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εφ΄όσον δεν υπάρχουν στον υπηρεσιακό τους φάκελο) , μέχρι την Δευτέρα 16-9-2013 , και ώρα 13.30΄π.μ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013 21:18

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πληροφορικής που μετατάχθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 ( Πληροφορικής ) να προσέλθουν στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ Πέλλας και να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά εντοπιότητας, οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις συνυπηρέτησης κτλ) έως αύριο Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:00.

Στο συνημμένο αρχείο φαίνονται τα λειτουργικά κενά.

Λειτουργικά κενά ΠΕ19-20

Έντυπο δήλωσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 13:52

Προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ60

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 να κατεβάσουν το αρχείο με τις προσωρινές τοποθετήσεις για να ενημερωθούν για την σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο φύλο εργασίας ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ60 να προσέλθουν σήμερα 12-9-2013 στα γραφεία της Διεύθυνσης από 8:30 έως 9:00 προκειμένου να καταθέσουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Κατεβάστε το αρχείο των τοποθετήσεων κάνοντας κλικ εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 06:15

Επείγον - Δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των παρακάτω Σχολικών Μονάδων (Πίνακας 1, 2 και 3) να ενημερώσουν ενυπόγραφα με ευθύνη τους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στη Σχολική τους Μονάδα για τις λειτουργικές υπεραριθμίες που προκύπτουν για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 100/1997 και μετά την υπ’ αριθμ. 20/8-9-2013 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί (κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ70) που ανήκουν οργανικά στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες, να δηλώσουν έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00 προς το ΠΥΣΠΕ Πέλλας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ100/1997. Όσοι επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι καλούνται να συνυποβάλουν αίτηση απόσπασης από υπεραριθμία για να τοποθετηθούν σε τυχόν λειτουργικά κενά της ίδιας ή όμορης ομάδας Σχολείων (Πίνακες 4 και 5).

Κατεβάστε:

Εγκύκλιο

Δήλωση υπεραριθμίας

Αίτηση απόσπασης από υπεραριθμία

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2013 11:33

Διευκόλυνση εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ.: 122331/Δ1/4-9-2013/ΥΠΑΙΘ οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση απόσπασής τους, αντί στις 5-9-2013, στις 9-9-2013.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 15:52

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 - ΠΕ70 ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι <<Όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, με δεδομένο ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για τις αποσπάσεις τους τη Δευτέρα 2-9-2013 και την Τρίτη 3-9-2013, επειδή οι κλάδοι αυτοί δεν εμπλέκονται στη διαδικασία των μετατάξεων, οφείλουν να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση ή στη θέση που θα αποσπαστούν αντί της 2-9-2013 στις 5-9-2013.>>

Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 07:11

Εγκύκλιος υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Α.Ε. και αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων ανακοινώνονται:

α) Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014,

β) Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014.

Κατεβάστε τις εγκυκλίους και τις αιτήσεις:

Εγκύκλιος Ε.Α.Ε.

Εγκύκλιος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Αίτηση Ε.Ε.Π.

Αίτηση Ε.Β.Π.

Πίνακας Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής από 28-8-2013 έως 3-9-2013.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 10:23

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης του Νομού Πέλλας και πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρακάτω εγκυκλίου να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 μέχρι και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Διευθυντή / -τριας στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2013-14.

Διαβάστε την πρόσκληση

Κατεβάστε την αίτηση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 09:36

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014

Δημοσιεύουμε την αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιο με θέμα "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄) με συνοδευτικά αρχεία και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Ειδικότερα δημοσιεύονται τα εξής συνημμένα αρχεία (σύνολο 10):

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2013-2014

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-14

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-14 (ΚΟΙΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

4. ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

5. ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013 07:16

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν από 22 Ιουλίου 2013 έως 20 Αυγούστου 2013:

α) όσοι βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., δήλωση προσωρινής τοποθέτησης,

β) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε., αίτηση απόσπασης.

Η υποβολή μπορεί να γίνει μέσω φαξ (στο τηλ. 2381023257) ή ταχυδρομικώς (στη διεύθυνση Εγνατίας 91, 58200-Έδεσσα) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας.

Ανάκληση της αίτησης απόσπασης θα γίνεται δεκτή μόνον για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι θα έχουν προκύψει μετά τη λήξη της αίτησης απόσπασης.

Για την προσμέτρηση των μορίων είναι απαραίτητη η υποβολή των ανάλογων πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης , εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, λόγοι υγείας).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ Προϊστάμενοι των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που είναι οργανικά τοποθετημένοι στα Σχολεία τους.

Συνημμένα αποστέλλουμε έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης και έντυπο αίτησης απόσπασης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013 19:33

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Πέλλας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Πέλλας και επιθυμούν να μετατεθούν αμοιβαία εντός του ΠΥΣΠΕ Πέλλας κι εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα, να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από Δευτέρα 16 Ιουλίου 2013 έως και Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013.

Κατεβάστε από εδώ: Πρόσκληση για αμοιβαίες μεταθέσεις, Έντυπο αμοιβαίας μετάθεσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013 19:31

Σελίδα 86 από 89

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top