Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Σε συνέχεια της αριθμ. 117746/Γ6/27-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014» καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολ. έτους 2013-2014, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες

αιτήσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς.

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25-11-2013 μέχρι 27-11-2013.

Η Αίτηση–Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η Αίτηση–Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τροποποίηση των περιοχών προτίμησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 10:09

Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης με τους/τις εκπαιδευτικούς της Α' τάξης

Συνημμένο αρχείο

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 11:38

Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ( http://kmaked.pde.sch.gr ) έχουν αναρτηθεί πλήρης κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρότυπα έγγραφα, που αφορούν τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

Συνημμένο έγγραφο

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 11:25

Ανακοίνωση για την αυριανή επέτειο απελευθέρωσης της Έδεσσας.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ανακοινώνεται ότι αύριο 18 Οκτωβρίου 2013 τα γραφεία της ΔΠΕ Πέλλας θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της τοπικής αργίας, για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Έδεσσας.

Εκ της Διευθύνσεως Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 17:21

ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 14:28

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2013 06:45

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ08, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ60.50

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013 13:24

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Ανακοινώνονται οι συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 28/26-9-2013 πράξη του ΠΥΣΠΕ Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 12:39

ΑΞΟΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 09:15

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 09:13

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 09:11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 10:27

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΕΑΕ ) ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε συνέχεια της 117746/Γ6/27-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) Πρόσκλησης Υποψηφίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ, κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2013-2014, σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα httpL//e-aitisi.sch.gr αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ.

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ.

Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων : 24/9/2013 - 25/9/2013 σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 13:23

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ανακοινώνονται τα σχολεία συμπληρώματος ( άξονες ) υποχρεωτικού ωραρίου κάθε οργανικής θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας που διαμορφώθηκαν με την υπ. αριθμ. 27/20-9-2013 πράξη του ΠΥΣΠΕ Πέλλας για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 10:52

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοινώνονται τα σχολεία συμπληρώματος ( άξονες ) υποχρεωτικού ωραρίου κάθε οργανικής θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που διαμορφώθηκαν με την υπ. αριθμ. 27/20-9-2013 πράξη του ΠΥΣΠΕ Πέλλας για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 10:52

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ06 σύμφωνα με την με αριθμ. 27 /20-09-2013 Πράξη του Π.ΥΣ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:57

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ11 σύμφωνα με την με αριθμ.26 /17-09-2013 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:51

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 σε Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με την με αριθμ. 27 /20-09-2013 Πράξη του Π.ΥΣ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:46

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Ανακοινώνονται οι συμπληρωματικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 με την αριθμ. 27 /20-09-2013 Πράξη του Π.ΥΣ.Π.Ε. Πέλλας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 14:42

Σελίδα 85 από 89

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top