Εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

«Η πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας, για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο»

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ - Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

Διοργάνωση:
Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ,
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:

α) Για συμμετοχή στα εργαστήρια χρειάζεται η έγκαιρη συμπλήρωση και αποστολή της δήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. ιστοσελίδα Παιδαγωγικής Σχολής www.educ.auth.gr)

β) Η εκδήλωση θα αναμεταδοθεί μέσω live streaming στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ (μπορείτε να εντοπίσετε το σχετικό σύνδεσμο μέσα από την ιστοσελίδα της Παιδαγωγικής: www.educ.auth.gr) , του Συνηγόρου του Παιδιού (www.0-18.gr) και (www.antibullyingnetwork.gr)

Αφίσα

Δήλωση

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 07:02

Δράσεις συνήγορου του πολίτη σε σχολεία

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 06:46

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:Comenius

Το Δημοτικό Σχολείο Αξούζητάκατάθεσηενσφράγιστων προσφορών,σύμφωνα μετηνΥ.Α129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο14,(ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011)για την πραγματοποίησημετακίνησης, στο VrableSlovakia ,στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης -Comenious (είδος ευρωπαϊκού προγράμματος) με κωδικό: 2013-1-TR1-COM06-48459 8 και τίτλο: «DANCEWITHME» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 11:28

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τις διαδικασίες του ΕΥ ΖΕΙΝ

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 14:30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 14:26

Ενημέρωση για την Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αφορά στην εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ενημερώνει για την Απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αφορά την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Π.Π.Σ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 14:21

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 πιστώσεων, προσκαλεί τους υποψηφίους των εν λόγω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι

α) στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παρ.2ββ' του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 ( ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων ) ή/και

β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 [ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων, σχετικές οι αριθμ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08.10.2008) και 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08.10.2008) προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής]

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται : από 29.01.2014 μέχρι 31.01.2014.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014 07:10

Ενημέρωση για τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες

Επικαιροποιημένος πίνακας με τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 06:45

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολ. έτους 2013-2014 - Κατάρτιση οριστικών πινάκων αναπληρωτών

Tο Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προςωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α/θμιας Εκπ/σης και ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δαςολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Σεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) της Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014, προτίθεται να προβεί στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών των εν λόγω κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 8 & 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρκρου 5 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α'), στο πλαίσιο της αριθμ. ΔΙΠΠ/.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20.12.2013 Εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 08:06

Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και κλ. ΠΕ08

Οι εκπαιδευτικοί :

1. Γκόγκας Κωνσταντίνος, κλ. ΠΕ70

2. Μπρατάκη Σοφία , κλ. ΠΕ08

3. Χηνιτίδου Ελένη, κλ. ΠΕ08

προσελήφθησαν ως αναπληρωτές στο ΠΥΣΠΕ Πέλλας

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΠΕ Πέλλας από τη Δευτέρα 13/01/2014 έως και την Τετάρτη 15/01/2014.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 13:04

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Προκειμένου το ΠΥΣΠΕ να προχωρήσει στον ορισμό υποδιευθυντών και υπευθύνων ολοήμερων σχολείων καλούνται οι εκπ/κοί που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προς το Δ/ντή Π.Ε. Πέλλας μέσω του Δ/ντή του σχολείου το αργότερο έως την Πέμπτη 19-12-2013.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 11:37

Ευχές

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πέλλας και οι συνεργάτες του σας εύχονται ολόψυχα

Χρόνια Πολλά και

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Αρχείο παρουσίασης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 09:33

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( ΕΑΕ ), κλάδου Δασκάλων, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr αναρτήθηκαν οι ανανεωμένοι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ.

Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από 16-12-2013 μέχρι και 17-12-2013 και να αποσταλούν στα fax 210 3442334 ή 210 3442193.

Συνέχεια στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013 13:21

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

1. Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2014.

2. Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 13:29

Έγκριση επιμορφωτικής συνάντησης με 28 εκπαιδευτικούς της 4ης Περιφέρειας Πέλλας

Θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, ώρες 12.00-14.00 το πρώτο τμήμα και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, ώρες 12.00-14.00 το δεύτερο τμήμα.

Το θέμα της συνάντησης είναι : "Δημιουργία Μαθητικών Εντύπων με τη χρήση ΤΠΕ"

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 13:00

Παράταση προθεσμίας για προγράμματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Λόγω των πολλών αιτημάτων Εκπαιδευτικών και Υπευθύνων για παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για τα προγράμματα ,σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προθεσμίες παρατείνονται για μία εβδομάδα.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 10:16

Προκήρυξη 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Προκηρύσσεται το 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας που θα διεξαχθεί στις 9, 10 και 11 Απριλίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο "Ν. Οικονόμου" (ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας).

Το 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής (σχετική άδεια Υ.ΠΑΙ.Θ. 152527/Γ2/17-10-2013) διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους σχολικούς συμβούλους Πληροφορικής, το Σωματείο Φίλων του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ Κεντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι της Π.Ε. και Δ.Ε. να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών.

Συνημμένα:

Προκήρυξη του συνεδρίου

Υπόδειγμα περιλήψεων

Υπόδειγμα εισηγήσεων

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 10:08

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 07:46

Επισκέψεις σε ΚΠΕ 2013-2014

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 12:51

Σελίδα 84 από 89

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top