Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2014 - ΑΙΤΗΣΗ

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2014

Αίτηση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 11:34

Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων αιτούμενων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Διαβιβαστικό

Πίνακας

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 11:26

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση:Comenius

Το Δημοτικό Σχολείο Αξού ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών,σύμφωνα με την Υ.Α129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14,(ΦΕΚ 2769/τ΄/02-12-2011)για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Βιέννη ,στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης -Comenious με κωδικό: 2013-1-TR1-COM06-48459 8 και τίτλο: «DANCEWITHME» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 04:38

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης...

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 26.05.2014 μέχρι και την Τετάρτη 28.05.2014

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 08:06

1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Συμβουλευτικής στην Κρύα Βρύση

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

"Η Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση" το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη

Δ/νση Π. Ε. Πέλλας, τη ΔΗ. Κ. Ε. Π. Α. Πέλλας και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του

σχολείου, το Σάββατο 5 Απριλίου 2014, ώρα 6.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Κρύας

Βρύσης και το παρακολούθησαν εκπαιδευτκοί της Αθμιας και της Βθμιας Εκπαίδευσης και γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 3

Φωτογραφία 4

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 08:52

Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων 2014

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Κατά των ανωτέρω πινάκων έχετε δικαίωμα υποβολής ένστασης, σε περίπτωση που διαφωνείτε, ενώπιον του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας κατά το διάστημα από τις 13-5-2014 έως και τις 19-5-2014. Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. διά της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας και στην περίπτωση που γίνουν δεκτές, η υπηρεσία θα προχωρήσει στη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Κατεβάστε όλα τα σχετικά αρχεία:

ΕΓΚΥΚΛΙΟ,

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ,

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 21:15

Διεκρινίσεις για τις μεταθέσεις

Διευκρινιστικές οδηγίες επί των εγκυκλίων μετάθεσης εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014 05:13

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ένταξης Μειονοτικών Σχολείων σχολικού έτους 2013 - 2014

Εγκύκλιος

Αίτηση Μετάθεσης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014 06:28

Εγκύκλιος Μεταθέσεων σε μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2013-2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013-2014.

Εγκύκλιος

Αίτηση μετάθεσης

Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014 06:23

Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2013-2014

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο μεταθέσεων 2013-2014 και εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή εφαρμογή των προθεσμιών και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Τονίζουμε ότι μέσα στην ίδια προθεσμία, που περιλαμβάνεται στο κεφ. Α΄ παρ. 1.1.α της ανωτέρω εγκυκλίου (η οποία είναι αποκλειστική για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες) υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για μετάθεση-τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας.

Ανακοίνωση ΔΠΕ Πέλλας

Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2013-2014

Έντυπα

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 10:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 6 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε (ως προς τις προϋποθέσεις επιλογής) με το άρθρο 10 του Ν.4024/2011 και των άρθρων 15, 22, 24 (παραγρ. 14), 25 (παραγρ. 1) και 29 (παραγρ. 7) του Ν.3848/2010.
  2. Το με αρ.πρωτ.Φ.353.1/38/103366/Δ1/9-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  3. Την με αριθμ. πρωτ. 7278/ 14-04-2014 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας με θέμα: «Απαλλαγή εκπαιδευτικού από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας».

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 07:23

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπ/κών...

Δηλώσεις συμμετοχής στα σεμινάρια κατασκευής σχολικών ιστοσελίδων

Για δηλώσεις συμμετοχής στα σεμινάρια κατασκευής σχολικών ιστοσελίδων, μπορείτε να επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πέλλας στη διεύθυνση :

http://dide.pel.sch.gr/plinet/

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 20:47

Σεμινάριο για την κατασκευή ιστοσελίδων

Την Παρασκευή 21-3-2014 πραγματοποιήθηκε στη Σκύδρα σεμινάριο για την κατασκευή ιστοσελίδων μέσω του αυτοματοποιημένου τρόπου που προσφέρει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Υπεύθυνοι για το σεμινάριο ήταν ο υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πέλλας κ. Χριστοφορίδης Ιωάννης και ο τεχνικός του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πέλλας κ. Παδαρνίτσας Κωνσταντίνος.

Το σεμινάριο άνοιξε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Νικόλαος Τσαλικίδης με θέματα που αφορούν την αξιολόγηση.

Παρουσίαση 1

Παρουσίαση 2

Παρουσίαση για την αξιολόγηση

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014 15:58

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : "Η Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση"

Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Κρύας Βρύσης, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : "Η Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση".

Το σεμινάριο διοργανώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρύας Βρύσης.

Αφίσα

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 20:16

Προκήρυξη εκδρομής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών για τη Βουλή των Ελλήνων

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Ε΄και Στ΄ τάξης του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τα τουριστικά γραφεία μέχρι την Πέμπτη 27-3-2014 και ώρα 11:00 το πρωί στα γραφεία του 11ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 10:32

Έλεγχος και επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού στο πληροφοριακό σύστημα mySchool

Η λήψη μαθητικού δυναμικού και επομένως ο υπολογισμός του αριθμού των αντιτύπων που θα αποστέλλονται στις σχολικές μονάδες θα γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα mySchool και όχι πλέον απ’ το e-Survey.

Λόγω αυτής της αλλαγής θα πρέπει να ελεγχθεί από τα σχολεία αν το μαθητικό δυναμικό που εμφανίζεται στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Μαθητικό Δυναμικό» είναι σωστό.

Είναι ενδεχόμενο να έχουν προκύψει αποκλίσεις, καθώς έχουν διαπιστωθεί σχολικές μονάδες οι οποίες είτε δεν έχουν προβεί καθόλου σε δήλωση μαθητικού δυναμικού στο mySchool, είτε έχουν δηλώσει ελλιπή στοιχεία. Για παράδειγμα, πολλές σχολικές μονάδες έχουν δηλώσει το μαθητικό δυναμικό ανά τάξη και τον αριθμό των τμημάτων τους, όμως δεν έχουν δηλώσει το μαθητικό δυναμικό ανά τμήμα κάτι που κρίνεται απαραίτητο για τον ορθό υπολογισμό των αντιτύπων που θα αποσταλούν για το επόμενο σχολικό έτος.

Σε περίπτωση που το μαθητικό δυναμικό που εμφανίζεται στη σελίδα των σχολικών μονάδων είναι λανθασμένο, να προβείτε σε ορθή δήλωση του μαθητικού σας δυναμικού στο mySchool το αργότερο έως την Πέμπτη 20/3/2014, οπότε και θα ληφθούν εκ νέου τα στοιχεία μαθητικού δυναμικού και θα υπολογιστούν οι παραγγελίες για το επόμενο σχολικό έτος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014 14:33

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Λύσσα


Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τις ημερίδες, θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσσαλονίκης το έντυπο "Υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη Λύσσα" συμπληρωμένο, στο FAX: 2313- 320623 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρουσίαση 1

Παρουσίαση 2

Παρουσίαση 3

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 07 Μαρτίου 2014 11:21

Ημερίδα για το Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Την Παρασκευή 28-2-2014 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα επιμόρφωσης που διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας/Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, με θέμα:

«Πρόληψη της Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 ως εξής:

11:00 – 14:00 ημερίδα

14:00 – 15:00 βιωματικό εργαστήριο.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να διευκολύνουν τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς προκειμένου να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική ημερίδα.

Αφίσα 1

Αφίσα 2

Αφίσα 3

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόσκληση

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 12:13

Σελίδα 83 από 89

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top