Η Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην Ευρώπη: Κοινές Προκλήσεις και Εθνικές Πολιτικές (Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies)

Διαβιβαστικό

Έντυπο

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014 05:41

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ

Διαβιβαστικό

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων

Αγγλικό κείμενο

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 12:55

2ο συνέδριο: "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα)

Νέο πρόγραμμα Αθήνα

Νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη

Νέο πρόγραμμα Λάρισα

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 12:25

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΥΣΜΕ, κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015

Πρόσκληση

Έντυπο Απόσπασης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 06:21

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Τμήματα Ένταξης των Μειονοτικών Σχολείων, κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015

Πρόσκληση

Έντυπο αίτησης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 06:14

Παροχές ασθένειας σε χρήμα

Έγγραφο

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 05:15

Λήξη απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Πιερίας

Έγγραφο

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 05:10

Πρόσκληση εκπαιδευτικών A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος

Έντυπο ΚΕΔΔΥ

Έντυπο ΣΜΕΑΕ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 13:58

Ενημέρωση για το σύστημα καταχώρησης αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης είναι έτοιμο να δεχτεί αιτήσεις απόσπασης για το έτος 2014-15. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δείτε την επιλογή καταχώρησης παρακαλείστε να αποσυνδεθείτε από το σύστημα και να κάνετε νέα είσοδο βάζοντας του κωδικούς σας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 13:46

Ενημέρωση - Παρατηρητήριο ΑΕΕ

Tο «ΔΙΚΤΥΟ» του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 30 Ιουνίου για τη συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης της ΑΕΕ, μπορεί να γίνεται και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://diktyo-aee.iep.edu.gr .

Επισημαίνουμε επίσης, ότι δεν έχει ζητηθεί και δεν θα αποσταλεί καμία άλλη έκθεση από τις σχολικές μονάδες και τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Το επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των εκθέσεων των σχολικών μονάδων, θα δοθούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης των Σχολικών Συμβούλων, των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 13:38

Διευκρινίσεις αναφορικά με τις εγκυκλίους των αποσπάσεων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

Διευκρινήσεις

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 13:34

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς-Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ 2014-2015 και έντυπα απόσπασης

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Έντυπο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Έντυπο Μουσικά Σχολεία

Έντυπο Καλλιτεχνικά Σχολεία

Έντυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε φορείς

Έντυπο Απόσπασης σε φορείς

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 09:01

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2013-2014 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Εγγραφο

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 08:06

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης απόσπασης-προσωρινής τοποθέτησης ( ΑΤΥΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ )

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης μέχρι την Τρίτη 24-6-2014.

Πρόσκληση

Αίτηση απόσπασης

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 05:24

Ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών της Π.Ε. Πέλλας.

Ενημέρωση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 05:12

Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015

Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 10:50

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2014

Η ανακοινοποίηση στο ορθό γίνεται ως προς το λογότυπο του ΕΣΠΑ.

Ανακοινοποίηση Εγκύκλιος

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 05:38

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014- 2015

Εγκυκλιος και πίνακες

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 09:28

Καλές και Καινοτόμες Πρακτικές στην εκμάθηση της Αγγλικής σε Α/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόκληση

Πρόγραμμα

Περιλήψεις εισηγήσεων

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014 11:31

Σελίδα 82 από 89

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top