Σχολικές Περιφέρειες Δημοτικών Σχολείων

Δήμος Αλμωπίας

Δήμος Έδεσσας - Επαναπροσδιορισμός

Δήμος Πέλλας : Γιαννιτσά - Όρια 3ου και 9ου Δ.Σ. Γιαννιτσών - Κρύα Βρύση

Δήμος Σκύδρας