Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Πέλλας 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΜΑΪΟΣ 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015