ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Α΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε ΕΔΩ.