ΕΣΠΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_(MIS 5001941) Α.Π. 6,8,9 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

ΕΚΟ-ΖΕΠ-ΟΠΣ 5001966 2016-17

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001966 στο πλαίσιο των ΑΠ6, 8 &9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_(MIS 5001947) 2016-17

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα 

 

Νέο Σχολείο ΕΚΟ 2015-2016

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16


Τοποθετήσεις

Εξειδικευμένη ΠΕΠ 2015-2016

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

Τοποθετήσεις

ΣΔΕΥ 2015-2016

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

Τοποθετήσεις

Εξατομικευμένη Υποστήριξη 2015-2016

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ6» (MIS 5000044) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Τοποθετήσεις

 

 

ΕΑΕΠ 2015-2016

 

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16


«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΑΠ2» (MIS 485624)

 

Τοποθετήσεις

 

 

Παράλληλη Στήριξη 2015-2016

 

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2 (MIS 485613)»

Τοποθετήσεις

 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

«Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» (ΜIS 5000042) Α.Π. 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

 

Τοποθετήσεις

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας

Διαβάστε ΕΔΩ.

ΕΔΕΑΥ 2014-2015

logo espa1

Συμβάσεις Αναπληρωτών

Παράλληλη στήριξη 2014-2015

logo espa1

Περιλήψεις των Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσελήφθησαν στη Διεύθυνσή Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ για την πράξη ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΑΕ) του άξονα προτεραιότητας 2.

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 1

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 2

Τοποθετήσεις - Φάση 1

Τοποθετήσεις - Φάση 2

Αφίσα

 

Ολοήμερα Δημοτικά 2014-2015

logo espa1

Περιλήψεις των Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσελήφθησαν στη

Διεύθυνσή Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ την πράξη ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ του άξονα προτεραιότητας 2.

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 1

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 2

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 3

Τοποθετήσεις Α' φάση

Τοποθετήσεις Β' φάση

Τοποθετήσεις Γ' φάση

 

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 2012-2013

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες» - ΑΠ 2», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Ονομαστική κατάσταση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Αφίσα

 

Συμβάσεις 1

 

Συμβάσεις 2

 

Συμβάσεις 3

Σελίδα 2 από 3

Υποκατηγορίες

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top