Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2017-2018

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Δ.Σ 2017-18(MIS 5009814)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*01) ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(MIS 5009814 ) 2017-18

«Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. Κωδικό ΟΠΣ 5009814  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

ΕΚΟ - 2017-2018 - (MIS 5009805)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*05)  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΚΟ  Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ) ΟΠΣ 5009805  ΑΠ6-ΛΑΠ 2017-2018

 «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

Σελίδα 2 από 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top