ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Δ.Σ. 2017-2018

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Δ.Σ 2017-18(MIS 5009814)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*01) ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(MIS 5009814 ) 2017-18

«Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. Κωδικό ΟΠΣ 5009814  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top