ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-2018

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-2018 (MIS 5009808)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*04)   (Πργρ. Εξατομικευμένης  ΟΠΣ: 5009808 2017-2018

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ: 5009808. του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top