ΕΚΟ - 2017-2018

ΕΚΟ - 2017-2018 - (MIS 5009805)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*05)  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΚΟ  Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ) ΟΠΣ 5009805  ΑΠ6-ΛΑΠ 2017-2018

 «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top