ΕΔΕΑΥ - Ανά/ξη Υποστηρικτικών Δομών 2017-18

ΕΔΕΑΥ - Ανά/ξη Υποστηρικτικών Δομών 2017-2018_(MIS 5009803)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*07)  Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών  - ΣΔΕΥ–ΕΔΕΑΥ-ΚΕΔΔΥ ΑΠ6  ΟΠΣ 5009803

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top