Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2016-2017

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_(MIS 5001941) Α.Π. 6,8,9 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

ΕΚΟ-ΖΕΠ-ΟΠΣ 5001966 2016-17

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001966 στο πλαίσιο των ΑΠ6, 8 &9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_(MIS 5001947) 2016-17

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα 

 

Σελίδα 2 από 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top