ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2016-2017

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_9Β_5001888 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

Αφίσα

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top