ΕΔΕΑΥ - Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών_(MIS 5001982)

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016- 17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982

Αφίσα