Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2016-2017

ΕΔΕΑΥ - Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών_(MIS 5001982)

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016- 17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982

Αφίσα

 

ΠΔΕ 2016-2017

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_9Β_5001888 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

Αφίσα

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_ (MIS 5001960) 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» (MIS 5001960) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ_(MIS 5001975) 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

Σελίδα 1 από 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top