Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2015-2016

ΕΑΕΠ 2015-2016

 

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16


«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΑΠ2» (MIS 485624)

 

Τοποθετήσεις

 

 

Παράλληλη Στήριξη 2015-2016

 

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2 (MIS 485613)»

Τοποθετήσεις

 

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

«Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» (ΜIS 5000042) Α.Π. 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

 

Τοποθετήσεις

Σελίδα 2 από 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top