Παράλληλη Στήριξη 2015-2016

Παράλληλη Στήριξη 2015-2016

 

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2 (MIS 485613)»

Τοποθετήσεις

 

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top