Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2015-2016

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ

Διαβάστε ΕΔΩ.

Νέο Σχολείο ΕΚΟ 2015-2016

AJONAS 2 logo eye eyd 2015 16


Τοποθετήσεις

Εξειδικευμένη ΠΕΠ 2015-2016

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

Τοποθετήσεις

ΣΔΕΥ 2015-2016

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

Τοποθετήσεις

Εξατομικευμένη Υποστήριξη 2015-2016

AJONAS 6,8,9 logo 2015 16 (2014 2020)

 

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ6» (MIS 5000044) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Τοποθετήσεις

 

 

Σελίδα 1 από 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top