Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ 2013-2014

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2013-2014 στη ΔΠΕ Πέλλας.