Προγράμματα ΕΣΠΑ στη ΔΠΕ Πέλλας σχ. έτος 2012-2013

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη 2012-2013

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες» - ΑΠ 2», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Ονομαστική κατάσταση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Αφίσα

 

Συμβάσεις 1

 

Συμβάσεις 2

 

Συμβάσεις 3

ΕΚΟ 2012-2013

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία - ΆξοναςΠροτεραιότητας 2», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Ονομαστική κατάσταση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Αφίσα

 

Συμβάσεις

ΕΑΕΠ 2012-2013

Ονομαστική κατάσταση αναπληρωτών ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Αφίσα

Συμβάσεις 1

Συμβάσεις 2

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top