Ολοήμερα Δημοτικά 2014-2015

logo espa1

Περιλήψεις των Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσελήφθησαν στη

Διεύθυνσή Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ την πράξη ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ του άξονα προτεραιότητας 2.

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 1

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 2

Συμβάσεις Αναπληρωτών - Φάση 3

Τοποθετήσεις Α' φάση

Τοποθετήσεις Β' φάση

Τοποθετήσεις Γ' φάση