ΕΣΠΑ

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-2019 (MIS 5030593)

Κατάλογος εκπαιδευτικών και σχολείων

Αφίσα

ΕΔΕΑΥ - Ανά/ξη Υποστηρικτικών Δομών 2017-2018_(MIS 5009803)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*07)  Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών  - ΣΔΕΥ–ΕΔΕΑΥ-ΚΕΔΔΥ ΑΠ6  ΟΠΣ 5009803

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-2018 (MIS 5008901)

pep logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*06)  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ …. ΠΕΠ ΑΠ 9Β - ΟΠΣ 5008901     2017-2018

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008901, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αφίσα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-18(MIS 5009815)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

  (*03)  Εξειδικ. Εκπ. Υπ/ξη)  (MIS 5009815)) 2017-2018

 «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2017-2018 (MIS 5009808)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

(*04)   (Πργρ. Εξατομικευμένης  ΟΠΣ: 5009808 2017-2018

 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ: 5009808. του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-18_(MIS 5009801)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*02) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_(MIS 5009801) 2017-2018

«Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009801 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Δ.Σ 2017-18(MIS 5009814)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*01) ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(MIS 5009814 ) 2017-18

«Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο» του Ε.Π. Κωδικό ΟΠΣ 5009814  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

ΕΚΟ - 2017-2018 - (MIS 5009805)

logotypos 1718

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

 (*05)  ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΕΚΟ  Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ) ΟΠΣ 5009805  ΑΠ6-ΛΑΠ 2017-2018

 «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αφίσα

ΕΔΕΑΥ - Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών_(MIS 5001982)

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016- 17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982

Αφίσα

 

ΠΔΕ 2016-2017

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_9Β_5001888 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

Αφίσα

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_ (MIS 5001960) 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» (MIS 5001960) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Αφίσα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ_(MIS 5001975) 2016-2017

logo1617 1

Κατάλογος Εκπαιδευτικών και Σχολείων

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αφίσα

Σελίδα 1 από 3

Υποκατηγορίες

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top