Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου

Η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Ενημερωθείτε για Υλικό, Μεθοδολογία και Εργαλεία της Α.Ε.Ε.