Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας για εγγραφές μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.)

Σχετικό έγγραφο : 39747/22-03-2013/Γ1

Σας διαβιβάζουμε τη με αρ. πρωτ. Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-03-2013 εγκύκλιο του τμήματος Σχολικής Υγείας, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, την οποία απέστειλε προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ – Πανεπιστημιακά, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο, το Υπουργείο Υγείας ορίζει, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος έως Οκτώβριος 2013, τη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών προς διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εγγραφές των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να συμπληρωθεί το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.). Στην εγκύκλιο περιγράφονται οι διαδικασίες, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, στην έκδοση των απαραίτητων, για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, πιστοποιητικών υγείας.

Ειδικότερα για ορεινές, δυσπρόσιτες, αγροτικές, νησιωτικές περιοχές των Νομών της χώρας, στις οποίες δεν υπάρχει, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης ή απόστασης, η δυνατότητα εξέτασης της κατάστασης υγείας του παιδιού από Μονάδες του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με το συντονισμό της Διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου θα μεριμνήσουν για την ανάπτυξη Δικτύου

Ιδιωτών Ιατρών (Δ.Ι.Ι.) σε εθελοντικό επίπεδο, προκειμένου να χορηγούνται Πιστοποιητικά Υγείας ή αντίστοιχα να συμπληρώνονται τα Α.Δ.Υ. με σκοπό τα ανωτέρω δικαιολογητικά να κατατίθενται για τις εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των εν λόγω περιοχών. Προκειμένου να έχετε πλήρη ενημέρωση σας επισυνάπτουμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τη με

αρ. πρωτ. 58410/Γ4 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 859Β/23-6-2005), το Έντυπο του Α.Δ.Υ., τα με αρ. πρωτ. 8498/27-2-2013 και 16608/11-4-2012 έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Πίνακες οι οποίοι περιέχουν τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δ/ντές Π.Ε. όπως προωθήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα στους Δ/ντές και Προϊστάμενους των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους και να συνεργασθούν με τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ-Πανεπιστημιακά, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη διασύνδεση των υπηρεσιών με τα σχολεία και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των γονέων και των μαθητών.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 08:04

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top