ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας για χορήγηση άδειας εισόδου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών Στ΄ τάξης σχετικά για την επιλογή της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι.:

•Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη των Δ/ντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων.

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

•Το υλικό που θα διανεμηθεί να μη περιέχει έμμεση ή άμεση διαφήμιση

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:20

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top