Χρήσιμα έγγραφα

Εμφάνιση # 
1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 12
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 16
3 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 27
4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 9
5 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 7
6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 15
7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 14
8 Έντυπα για Συνταξιοδότηση 176
9 Έντυπα Οδοιπορικών Εξόδων 156
10 Έντυπα Οδοιπορικών Εξόδων σχ. έτους 2019-2020 158

Σελίδα 1 από 4

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top