Χρήσιμα έγγραφα

Εμφάνιση # 
1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 54
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 59
3 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 73
4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 39
5 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 43
6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 46
7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ 42
8 Έντυπα για Συνταξιοδότηση 223
9 Έντυπα Οδοιπορικών Εξόδων 200
10 Έντυπα Οδοιπορικών Εξόδων σχ. έτους 2020-2021 213

Σελίδα 1 από 4

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top