Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής εκπαίδευσης εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.Κατά το σχολικό έτος 2011-12, θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 188 πιλοτικές σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 δημοτικά, 68 γυμνάσια). Κατά την πιλοτική εφαρμογή, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα ανατροφοδοτούνται από την εκπαιδευτική πράξη ώστε να εμπλουτισθούν και να βελτιωθούν όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Στην διεύθυνση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει αναρτηθεί υλικό το οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε και να ενημερωθείτε για τις επικείμενες αλλαγές στις πρόγραμμα σπουδών.

Τα πιλοτικά σχολεία θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία για όσα μαθήματα δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου και δεν περιλαμβάνονται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα για το Δημοτικό ο σχεδιασμός είναι να μην εφαρμοστεί νέο πρόγραμμα στο μάθημα της Ιστορίας. Αντίστοιχα για το Γυμνάσιο σε αυτή τη φάση δεν θα εφαρμοστεί νέο πρόγραμμα στα μαθήματα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Ιστορία, Τεχνολογία & ΣΕΠ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για τα μαθήματα αυτά ήδη έχει παραχθεί σημαντικό έργο. Για λόγους όμως αρτιότερης προετοιμασίας κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να εφαρμοστούν τα αντίστοιχα Π.Σ. σε επόμενη φάση

Κύριες επιλογές

Menu

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

20180730 Hlektr Ypoboli pde allodapous

Go to top