Επικοινωνία με τη Διεύθυνση - Οργανόγραμμα

Κατανομή του προσωπικού της Δ.Π.Ε. Πέλλας στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες και αρμοδιότητες - ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ