Νηπιαγωγεία Δήμου Σκύδρας

Ονομασία Τηλ email
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 1 2381088548 mail(at)4nip-skydr.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 2 2381089511 mail(at)nip-lipoch.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 2381072411 mail(at)nip-loutr.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ 1 2381071253 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 2 2381081903 mail(at)1nip-skydr.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 2 2381082608 mail(at)2nip-skydr.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 2 2381081903 mail(at)3nip-skydr.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 2 2381072152 mail(at)nip-arsen.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ 1 2381062091 mail(at)nip-asprou.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ 1 2381061202 mail(at)nip-dafnis.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΗΣ 2 2381041920 mail(at)nip-kalis.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 1 2381094219 mail(at)nip-kallip.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 2381061946 mail(at)nip-kalyv.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ 2 2381097401 mail(at)nip-mandal.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 2 2381089399 mail(at)nip-mavrov.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ 1 2381071395 mail(at)nip-petraias.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ. ΗΛΙΑ 2 2381041860 mail(at)nip-prof-ilia.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΥ 1 2381071801 mail(at)nip-rizou.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ 2 2381082149 mail(at)nip-sevast.pel.sch.gr