Νηπιαγωγεία Δήμου Αλμωπίας

Ονομασία Τηλ email
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 1 2384041254 mail(at)2nip-exapl.pel.sch.gr
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 2384028022 mail(at)3nip-aridaias.pel.sch.gr
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 2384023240 mail(at)4nip-aridaias.pel.sch.gr
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1 2384022811 mail(at)5nip-aridaias.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΡΟΥ 1 2384092203 mail(at)nip-alorou.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ 1 2384071331 mail(at)nip-vorein.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 1 2384021757 mail(at)nip-doroth.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ 1 2384062261 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 1 2384051126 mail(at)nip-konst.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 1 2384091517 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ 1 2384042052 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ 1 2384092485 mail(at)nip-xifian.thess.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ 1 2384041620 mail(at)nip-rizoch.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 1 2384094096 mail(at)nip-sarak.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑΣ 1 2384021073 mail(at)nip-ydraias.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 1 2384062278 mail(at)nip-filot.pel.sch.gr
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ 1 2384062282 mail(at)nip-foust.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 2324023240 mail(at)1nip-aridaias.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 2384022507 mail(at)2nip-aridaias.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 2384073603 mail(at)nip-archang.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ 2 2384065003 mail(at)nip-apsal.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ 2 2384075311 mail(at)nip-garef.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ 1 2384024276 mail(at)nip-theod.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ 1 2384051157 mail(at)nip-idas.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2 2384091058 mail(at)nip-loutr.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 1 2384094596 mail(at)nip-megap.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΑΣ 1 2384094400 mail(at)nip-ormas.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 1 2384073028 mail(at)nip-perikl.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 2384024291 mail(at)nip-piper.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 1 2384031455 mail(at)nip-polyk.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ 2 2384075565 mail(at)nip-promach.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 2 2384021247 mail(at)nip-sosandr.pel.sch.gr
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ 1 2384023950 mail(at)nip-chrysas.pel.sch.gr