Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2013-2014

Αρ. Πρωτ. 37028/Γ6 - Μαρούσι, 15/3/2013

Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο τον πίνακα οργανικών κενών για τις μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολ. έτος 2013-2014, σύμφωνα με τα απαντητικά έγγραφα, στο παραπάνω σχετικό, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετικά έγγραφα: Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2013

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 11:34