Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 1016/29-01-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΛ9-0Φ0) εγγράφου της Υπηρεσίας σχετικά με την υλοποίηση της Α’ και Β ́ φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, σας γνωρίζουμε ότι η Α’ και Β ́ φάση επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 προγραμματίζεται να υλοποιηθεί από τα κατά τόπους ΠΕΚ και τα εξακτινωμένα τμήματά τους στο αμέσως προσεχές διάστημα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα σας γνωστοποιηθούν από το αρμόδιο ΠΕΚ.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο από εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 07:44