Προσβασιμότητα ατόμων με δυσκολίες όρασης

Προσβασιμότητα του Ιστού σημαίνει δυνατότητα χρήσης του Ιστού και από άτομα με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, προσβασιμότητα του Ιστού σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με τον Ιστό καθώς και ότι μπορούν να συνεισφέρουν με τη σειρά τους περιεχόμενο στον Ιστό. Επιπρόσθετα, η προσβασιμότητα του Ιστού ωφελεί και άλλους χρήστες, όπως τα γηραιότερα άτομα (older people), των οποίων οι ικανότητες μεταβάλλονται λόγω της γήρανσης.

Η προσβασιμότητα του Ιστού περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στον Ιστό, όπως αναπηρίες όρασης, ακοής, ομιλίας καθώς και σωματικές, νοητικές και νευρολογικές αναπηρίες. Το έγγραφο "Ο τρόπος χρήσης του Ιστού από άτομα με αναπηρία"(different disabilities affect Web use) περιγράφει πώς οι διάφορες αναπηρίες επηρεάζουν τη χρήση του Ιστού και περιλμβάνει σενάρια χρήσης του Ιστού από άτομα με αναπηρία (scenarios of people with disabilities using the Web).

Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης έχει δυνατότητα αλλαγής χρωματικού συνδυασμού και μέγεθους γραμμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του διεθνούς οργανισμού w3 (http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#usage)

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2013 08:19