Μεταθέσεις 2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 Εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το σχολικό έτος 2012-2013, η Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Από 18-2-2013 μέχρι και 22-2-2013 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Κατεβάστε την εγκύκλιο, τον πίνακα μορίων από περιοχή σε περιοχή και τονπίνακα για τα διαπολιτισμικά σχολεία