Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών και διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Πέλλας

Διαβάστε ΕΔΩ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 12:16