Βεβαίωση Κίνησης Εκπαιδευτικών - Βεβαίωση Κίνησης Μαθητών

1. Στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Πέλλας πατώντας στην Καρτέλα Εκπαιδευτικού και συμπληρώνοντας τον Α.Μ. και Α.Φ.Μ. εκδίδεται η βεβαίωση κίνησης στην οποία για εκπ/κό του σχολείου υπογράφει ο Δ/ντής/ντρια-Προϊστ/νος/νη της σχολικής μονάδας, ενώ για τον/τη Δ/ντή/Δ/ντρια υπάρχει υπογραφή του Δ/ντή Εκπ/σης.

2. Για τους αναπληρωτές εκπ/κούς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρότυπο που στάλθηκε από τη Δ/νση υπογεγραμμένο από τον Δ/ντή/Δ/ντρια.

3. Για τους μαθητές μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη βεβαίωση της Πολιτικής Προστασίας ή να χορηγείτε δική σας βεβαίωση φοίτησης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020 08:35