Επικαιροποιημένοι Άξονες Ειδικοτήτων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:

Οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί (β' φάσης) τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν κανονικά  υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ05

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ06

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ11

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ79

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ86

ΑΞΟΝΕΣ ΠΕ91

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 18:34