Σημαντική Διευκρίνηση για Ανάληψη Υπηρεσίας

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν έστω και προσωρινά σε σχολική μονάδα, καλούνται να παρουσιαστούν την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους σχολείο και να αναλάβουν υπηρεσία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2020 06:33