Υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχολικών Μονάδων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση

Διαβάστε ΕΔΩ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Πράξη 24η 05-08-2020)

ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 13:11